OBECNE MIOTY

Tora & Borys (ur. grudzień 2018)

Zwolniła się żółta suczka. Do odbioru od 10 lutego. Zapraszam :)